Regulamin serwisu internetowego "Co nas drażni?"

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
2. Użytkownik dodaje wpisy na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane na stronę.
3. Treści dodawane przez użytkowników powinny być zgodne z prawem, niedopuszczalna jest mowa nienawiści.
4. Użytkownik powinien zachować ortografię, aby wpisy były czytelne.
5. Treści dodawane przez użytkowników nie mogą zawierać danych osobowych, nawet jeśli jest to samo imię.
6. Administrator ma prawo do kontrolowania i usuwania treści udostępnianych przez użytkowników.
7. Każdy korzystający ze strony zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Osoby, które go nie przestrzegają mogą zostać zablokowane przez Administratora.
8. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem strony oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: pomoctechniczna@conasdrazni.com.
9.Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie Administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
10.Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.